Наукове студентське товариство

 Голова наукового студентського товариства

           Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Г.Сковороди

           студент 6 курсу

           історичного факультету

           Редзюк Вячеслав

               тел.: 098-761-77-07

 
 
 
 
 

В умовах сучасних освітніх змін широкого поширення та актуальності набуває науково-дослідна робота студентів.Вона здійснюється через наукові гуртки, проблемні групи, виконання магістерських, дипломних та курсових робіт, залучення студентів до участі в держбюджетних дослідженнях та розробках, конференціях та семінарах. Залучаючи студентів до участі в наукових проектах, ініціативних темах, необхідно відводити їм роль не лише простих виконавців, а перш за все ініціативних партнерів.

Це формує науковий світогляд, політичну культуру, ціннісні орієнтації, моральні характеристики особистості, високу національно-громадянську позицію. Саме ці аспекти враховуються в роботі наукового студентського товариства університету, основними завданнями якого є формування основ загальної наукової культури, дослідницьких умінь і навичок студентів, виявлення здібних студентів, які здатні творчо мислити, залучення їх до різних форм наукової діяльності, популяризація їх науково-дослідної роботи. Основні показники участі студентів у науково-дослідній роботі у 2010 р. відображено в таблиці:

Науково-організаційні підрозділи

Кількість підрозділів

Кількість студентів, які приймали участь

Наукові гуртки

9

101

Проблемні групи

90

1056

Навчально-наукові центри

3

66

Науково-дослідні лабораторії

9

468

Студентські наукові товариства інститутів і факультетів

7

1800

Студенти беруть активну участь в олімпіадах, що дає можливість порівняти ступінь підготовленості фахівців різних навчальних закладів і презентувати свій заклад на ринку освітніх послуг, обмінятися думками, ознайомитися з найкращими зразками системи підготовки фахівців. У березні 2010 р. в університеті було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади за 22 спеціальностями. Всього взяло участь понад 900 студентів. Переможці І етапу олімпіади – 34 студенти, які рекомендовані до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. Переможці ІІ етапу олімпіади 2010 р. – 5 студентів університету. 36 студентів університету успішно пройшли випробування на підсумкових конференціях І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук. 

До переможців другого туру ввійшло 17 студентів із природничих, технічних і гуманітарних наук за 12 спеціальностями. 18-19 березня 2010 р. вдруге в університеті відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з педагогіки, педагогічної та вікової психології. Оргкомітет, деканат факультету педагогіки і психології, відповідні кафедри, журі конкурсу забезпечили належну організаційну підготовку й провели його на якісному теоретичному і практичному рівнях. На конкурс було подано 134 роботи з педагогіки, які репрезентували 50 вишів, та 101 робота з педагогічної і вікової психології. У 2010 р. в університеті проведено 8 всеукраїнських студентських конференцій та 2 круглі столи. Участь студентів у конференціях збагачує їх багатим досвідом, новими ідеями, що дає можливість зробити перші кроки в науково-дослідницькій роботі. За матеріалами конференцій видаються збірники: «Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку», «Природничо-географічний вісник», «Економічний вісник: збірник наукових праць студентів та магістрів», «Актуальні проблеми управління закладами освіти», «Актуальні питання викладання спортивних ігор, туризму і спортивних дисциплін у закладах освіти», «Літературознавчі студії», «Сучасні аспекти лінгводидактики у студентських дослідженнях», «Теоретичні і прикладні аспекти іноземної філології» тощо.  

 

Контакт

Рада молодих учених ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

rmuphdpu@ukr.net

вул. Сухомлинського 30, корп. 1, к. 203
м. Переяслав-Хмельницький
Київська обл.,
Україна
08401

+38(04567) 5-46-44
+38(093) 056-94-96

Пошук

© 2013 Усі права захищені.

cтворити безкоштовний сайтWebnode