ВЕРЕСЕНЬ

  1. VІII МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА.doc (334848)

  2. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ НАУКОВІ ДИСКУСІЇ.doc (71680)

  3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР.doc (266240)

  4. ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ.doc (254976)

  5. ГУМАННО-ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД ДО ДІТЕЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ.doc (479744)

  6. ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ.pdf (160195)

  7. КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОСВІТИ.doc (71680)

  8. КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ r.pdf (171293)

  9. НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ПРАВО.doc (80384)

  10. НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ НОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ.pdf (576267)

  11. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ МИКОЛАЇВЩИНИ «ПАРУС» .doc (126464)

  12. НАУЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 21 ВЕКА.pdf (153271)

  13. НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО.pdf (229883)

  14. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ.doc (80896)

  15. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.doc (696832)

  16. ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ НАУК У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ.doc (99328)

  17. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК.doc (73728)

  18. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ.pdf (1205899)

  19. РЕАЛІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ.doc (84992)

  20. РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОСТІ ТА ПРАВА В УКРАЇНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.doc (62976)

  21. СПОМИНАЙТЕ Ж МЕНЕ ХОЧ МИСЛЯМИ, .doc (31232)

  22. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЕСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ .pdf (162513)

  23. У ЧЕСЬКОМУ НАУКОВОМУ ВИДАННІ (ЖУРНАЛІ) “MODERN SCIENCE – MODERNÍ VĚDA”..doc (52224)

  24. УКРАЇНА-ПОЛЬЩА ДІАЛОГ КУЛЬТУР В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.doc (294912)

  25. ФІНІНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ.pdf (152840)

  26. ЮРЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ.pdf (328308)

  27. ЮРЕДИЧНІ НАУКИ.docx (239145)

Контакт

Рада молодих учених ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

rmuphdpu@ukr.net

вул. Сухомлинського 30, корп. 1, к. 203
м. Переяслав-Хмельницький
Київська обл.,
Україна
08401

+38(04567) 5-46-44
+38(093) 056-94-96

Пошук

© 2013 Усі права захищені.

cтворити безкоштовний сайтWebnode