Серпень

 1. АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ.doc (58368)
 2. АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ У ХХІ СТОЛІТТІ.doc (63488)
 3. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК.pdf (214893)
 4. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА.docx (503871)
 5. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ.doc (81408)
 6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНОВАЦІЙ В СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ.pdf (202292)
 7. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.doc (69632)
 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН .doc (53248)
 9. ЕКОНОМІКА ТА СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ.pdf (170827)
 10. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА.pdf (180529)
 11. ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ.pdf (160275)
 12. ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ.pdf (162352)
 13. ІІ ЛІТНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ.pdf (181749)
 14. МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СПОСОБЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.doc (529408)
 15. МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, .doc (45568)
 16. НАУКА КАК ОСНОВА ВОЗРОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ЕКОНОМИКИ.pdf (201848)
 17. НАУЧНЫЙ ПОИСК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВИ И ИНОВАЦИОННИЙ ПОДХОД.pdf (186586)
 18. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НАУКА В ЕПОХУ ИЗМЕНЕНИЙ ПОСТУЛАТИ ПРОШЛОГО ....pdf (164622)
 19. ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА .doc (254976)
 20. ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО.doc (37888)
 21. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ .doc (95232)
 22. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ .doc (51712)
 23. ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ.pdf (165873)
 24. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В НАЧАЛЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ И АЗИИ.doc (68096)
 25. РИНКОВІ, ДЕРЖАВНІ ТА ЕОРПОРАТИВНІ СТРУКТУРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ.pdf (250436)
 26. СТОСУНКИ І КОМУНІКАЦІЯ. НОВІ ВІДКРИТТЯ НЕЙРОНАУКИ У СФЕРІ ДЗЕРКАЛЬНИХ НЕЙРОНІВ ТА НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ.doc (58880)
 27. СУСПІЛЬНІ НАУКИ ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТНЄ.doc (64000)
 28. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ ПЕРСПЕКТИВНІ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ .doc (67072)
 29. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ.doc (61440)
 30. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН.doc (41984)
 31. ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ.doc (705024)
 32. УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ І СУЧАСНІСТЬ.doc (440320)
 33. УКРАЇНСЬКИЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК.docx (117696)
 34. ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ І ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК .doc (82944)
 35. СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ЕЕ РОЛЬ В ГОСУДАРСТВЕ.doc (144896)
   

Контакт

Рада молодих учених ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

rmuphdpu@ukr.net

вул. Сухомлинського 30, корп. 1, к. 203
м. Переяслав-Хмельницький
Київська обл.,
Україна
08401

+38(04567) 5-46-44
+38(093) 056-94-96

Пошук

© 2013 Усі права захищені.

cтворити безкоштовний сайтWebnode