Червень

 1. 4 ЛІТНІ ЮРЕДИЧНІ ЧИТАННЯ.pdf (245343)
 2. VIІ МІЖНАРОДНІ ТА ХХІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ .doc (56320)
 3. VІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНЕ ДОШКІЛЛЯ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.doc (48798)
 4. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ ДОСЯГНЕНЬ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ.doc (82944)
 5. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА.doc (53248)
 6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОМЕХАНІКИ.doc (91136)
 7. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.doc (67584)
 8. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА В УКРАЇНІ.pdf (271154)
 9. БЕЗПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ.docx (19006)
 10. ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН.pdf (184449)
 11. ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ПОИСКА КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП НАУЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.doc (123904)
 12. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, УПРАВЛІННЯ.doc (45568)
 13. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ.pdf (348326)
 14. ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ.doc (61440)
 15. ІІІ МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ-2014.doc (131584)
 16. КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВІСНИК.docx (73297)
 17. КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК.pdf (294554)
 18. МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ».doc (71680)
 19. МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРИРОДНИЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПОДІЛЛІ.doc (104960)
 20. МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК.pdf (171880)
 21. МІЖНАРОДНИЙ НАУКВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ.pdf (330106)
 22. НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ЮРИСПРУДЕНЦІЯ» № 9.doc (78336)
 23. НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ НОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ.pdf (576267)
 24. НОРМАТИВНІ, УПРАВЛІНСЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА.doc (481792)
 25. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УКРАИНА ПРАВОСЛАВНАЯ» .doc (79872)
 26. ПЕРСПЕКТИВИ ІНОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ У БІЗНЕСІ ТА В УПРАВЛІННІ.pdf (317773)
 27. ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО.doc (37888)
 28. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В НАЧАЛЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ И АЗИИ.doc (68096)
 29. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ НАУКИ КАК ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.docx (182482)
 30. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ.doc (60928)
 31. СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ ТА ТЕХНІЦІ ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ.doc (60416)
 32. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В ІНТЕРКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ.doc (53760)
 33. СРАВНИТЕЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРАВО.doc (101376)
 34. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА .doc (1070592)
 35. СУСПІЛЬНІ НАУКИ НАПРЯМКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ .doc (95232)
 36. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.doc (63488)
 37. СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК – ПРОГРЕС МАЙБУТНЬОГО.doc (73728)
 38. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.doc (52224)
 39. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОСВІТІ ТА В УПРАВЛІННІ.pdf (214523)
 40. ТАВРІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРЕДИЧНІ НАУКИ.pdf (136373)
 41. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ.doc (41472)
 42. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ .doc (72192)
 43. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ КІБЕРНЕТИКИ.pdf (209298)
 44. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТЕНДЕНЦІЇ, КОНЦЕПЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО В ОСВІТІ.doc (40448)
 45. ТРЕНІНГ КРЕАТИВНОСТІ.doc (77824)
 46. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ ДЕРЖАВНОСТІ» (ТРЕТІ МАКСИМОВИЧІВСЬКІ ЧИТАННЯ.doc (51200)
 47. ФАКТОРИ ТА УМОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРЕДСТАВНИКІВ СУСПІЛЬНИХ НАУК.doc (66048)
 48. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ.doc (49152)
 49. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА РЕГІОНІВ.pdf (162565)
 50. ЧЕСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ MODERN SCIENCE – MODERNÍ VĚDA”..doc (51200)
 51. ЮРЕДИЧНІ НАУКИ.docx (234206)
 52. ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК.docx (70670)
   

Контакт

Рада молодих учених ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

rmuphdpu@ukr.net

вул. Сухомлинського 30, корп. 1, к. 203
м. Переяслав-Хмельницький
Київська обл.,
Україна
08401

+38(04567) 5-46-44
+38(093) 056-94-96

Пошук

© 2013 Усі права захищені.

cтворити безкоштовний сайтWebnode